مایع شستشوی نما پارسیکا

مایع شستشوی سنــگ و آجرنــما به خوبی جرم را از نــمای  ساختمان پاک مینماید این محصول به نحوی طراحی شـده است که به‌ رنگ و بافت نما آسیبی نمیرساند و‌با پیستوله  و یا فرچه قابــل استـــفاده است و همچنین پس از کاربــرد  بهترین چشم انداز را به نمای ساختمان میبخشد.  فواید: مایع شستشوی نما پارسیکا برای تمیز کاری و شستشوی نمای سنگ. نمای آجر. نمای کامپوزیت و... کاربرد دارد مایــع …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید