گروت پایه سیمانی پارسیکا

گروت سیمانی پارسیکا (گروت پایه سیمانی) ملات آماده بر پایه سیمان با مقاومت بسیار بالا و انبساط کنترل شده بدون جمع شدگی  که برای گروت ریزی زیر صفحه ستون و پرکردن حفره ها و فضای خالی زیر بیس پلیت ها و اجرای فونداسیون ماشین آلـات سنگین و ثابت سازی قطعات پیش ساخته و سایر موارد مصرف گروت بکار میرود. موارد مصرف: پرکردن فضای خالی زیرصفحه ستون ها و بیس پلیت …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید