پرایمر پارسیکا

از پرایمر گچ جهت افزایــش مقاومـــت و چسبـــندگی  مصالح ساختمانی نظیر چسب كاشی و موارد مشابه  به سطوح گچی استفاده می شود.   موارد مصرف: پرایمر گچ مناسب جهت زیر سازی جهت نصب انواع پوشش برای سطوح گچی و همچنین باعث افزایش چسبندگی و سرعت  مورد نیاز برای نصب پوشش های جدید از قبیل چسب كاشی كاغذ دیواری و ... بر روی گچ میشود.   میزان مصرف: بسته به سطـــوح …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید