پوشش قیری پارسیکا

پوشش قیری پارسیکا؛ يك جزيي مايع برپايه مواد قيري و حلال هاست كه در صورت عمل آوري صحيح چسبندگي زياد به سطوح سيماني و فلزي  پيدا مي كند.   موارد مصرف: سطح داخلي منابع ذخيره آب سطح داخلي سيلوهاي مواد غذايي   فونداسيون هاي بتني، ستون‌ها،ديواره هاي حائل كه با خاك در تماس هستند فواید: فاقد فنل مي باشد در برابر آب كلـردار مقاوم است بر روي سطوح آماده چسبندگي زياد …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید