کیورینگ پارسیکا

کیورینگ يك مايع عمل آوري بتن كه براي جلوگيري ازتبخير آب بتن استفاده مي شود.   موارد مصرف: براي سطوح سازه هاي بتني كه پس از بتن ريزي بر روي آنها رفـت و آمد مي شود  مناسب است. اين ماده برروي بتن تازه ريختــــه پاشيـده مي شود تا با ايجــاد يك لايه نازك روي سطح بتن از تبخير زود هنگام آب جلوگيري كند، بـــدون اين كه در  گيرش بتن تغييري حاصل …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید