محصولات پارسیکا

کیورینگ پارسیکا

کیورینگ يك مايع عمل آوري بتن كه براي جلوگيري ازتبخير آب بتن استفاده مي شود.

 

موارد مصرف:

  • براي سطوح سازه هاي بتني كه پس از بتن ريزي بر روي آنها رفـت و آمد مي شود  مناسب است. اين ماده برروي بتن تازه ريختــــه پاشيـده مي شود تا با ايجــاد يك لايه نازك روي سطح بتن از تبخير زود هنگام آب جلوگيري كند، بـــدون اين كه در  گيرش بتن تغييري حاصل شود ، ‌اين ماده اجازه مي دهد كه بتن به خوبي به عمل  آيدو به كيفيت مطلوب برسد.کيورينــگ بويژه در بــتن ريزي درسطوح وسيع کاربرد  دارد.

 

میزان مصرف:

  • بسته به ميزان وزش باد و طوبت ودماي محيط، مقدار پوشش  متفاوت مي باشد.به عنوان يك  راهنماي کلي، مقدار مصرف آن حدود 18/0 كيلوگرم برمترمربع 

سبد خرید