محصولات پارسیکا

آببند کننده بتن پارسیکا

آببندکننده بتن و یا پلاستوپروف؛ اين ماده افزودني مايعي است كه هم بعنوان روان كننده موثر و هم بعنوان آب بند كننده بتن مورد استفاده قرار مي گيرد و مطابق با ASTM C 494-81 Type A  است.

موارد مصرف:

مخازن آب و سدها

تأسيسات فاضلاب

كانالها ، آبروها و هر كجا بتن آب بند مورد نياز باشد.

 

فوايد:

  • كاهش جمع شدگي
  • افزايش مقاومت بتن در سيكل هاي يخ زدگي
  • بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند
  • بهبود آب بندي ، افزايش مقاومت و دوام بتن
  • بهبود كارايي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي
  • تراكم آسانتر بتن و ايجاد بتني فشرده تر ، با نماي ظاهري بهتر

 

میزان مصرف: 0/5درصد وزن سيمان مصرفي مي باشد.

سبد خرید