محصولات پارسیکا

گروت پایه سیمانی پارسیکا

گروت سیمانی پارسیکا (گروت پایه سیمانی) ملات آماده بر پایه سیمان با مقاومت بسیار بالا و انبساط کنترل شده بدون جمع شدگی  که برای گروت ریزی زیر صفحه ستون و پرکردن حفره ها و فضای خالی زیر بیس پلیت ها و اجرای فونداسیون ماشین آلـات سنگین و ثابت سازی قطعات پیش ساخته و سایر موارد مصرف گروت بکار میرود.

موارد مصرف:

  • پرکردن فضای خالی زیرصفحه ستون ها و بیس پلیت ها ( گروت زیر صفحه ستون - پرکردن شکاف ها و ترک های عمیق کف و دیوار و فضــای اطراف آرماتورها - اجرای زیرسازی صفحات فولــادی و فونداسیون ماشین آلات سنگین  و نصب آنها

در برابر UV پایدار است، تغییر رنگ نمی دهد، زرد و پوسته پوسته نمی گردد.

سبد خرید