محصولات پارسیکا

نانو آبگریز نما پارسیکا

پوشش آبگریز نمای ساختمان کاملا بی رنگ بوده و در ظاهر هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکند. اجرای آن بسیار آسان است دو در زمان بسیار کمی میتواند صورت پذیرد. همچنین پوشش آبگریز نمای پارسیکا از شوره زدن نماهای خارجی ساخـتمان نیز جلوگیری میکند.

 

فواید:

  • جلوگیری از نفوذ آب به عمق مصالح با ایجاد خصوصیت آبگریزی
  • مقاوم در برابر اشعه خورشید
  • عدم چسبندگی گرد و خاک روی سطح
  • جلوگیری از جذب عمقی آلودگی ها روی سطح
  • عدم ایجاد پوسته کاملا بی رنگ

 

میزان مصرف:از هر لیتر نانو آبگریز پارسیکا برای پوشش سطحی بین 4 تا 5 متــر مربع از نـمای ساختــــمان استفاده می گردد

سبد خرید