محصولات پارسیکا

مایع شستشوی نما پارسیکا

مایع شستشوی سنــگ و آجرنــما به خوبی جرم را از نــمای  ساختمان پاک مینماید این محصول به نحوی طراحی شـده است که به‌ رنگ و بافت نما آسیبی نمیرساند و‌با پیستوله  و یا فرچه قابــل استـــفاده است و همچنین پس از کاربــرد  بهترین چشم انداز را به نمای ساختمان میبخشد.

 فواید:

  • مایع شستشوی نما پارسیکا برای تمیز کاری و شستشوی نمای سنگ. نمای آجر. نمای کامپوزیت و... کاربرد دارد مایــع شستشـــوی نــما به خوبی دوده و سیاهی را از سطح  پاک می نمایدو همچنین به دلیل مرغوبیتی که داردمصرف  آب را کاهش می دهد.

 

میزان مصرف: یک کیلوگرم ۴ متر از نمارا شستشو میدهد

سبد خرید