محصولات پارسیکا

ابر روان کننده بتن پارسیکا (پاور پلاست W/A)

پاور پلاست w/a پارسیکا نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و از ويژگيهاي آن توليد بتن روان با خاصيت نگهداري اسلامپ ميباشد.

اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494-86 Type G and BS 5075:Part 3 است.

 

موارد مصرف:

 •  پاور پلاستw/a  به عنوان كاهنده آب بسيار موثر (تا 30 درصد)جهت توليد بتن خود متراكم(S.C.C) با خاصيت رواني بالا وبا ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها بدون هيچگونه جدا شدگي دانه بندي مورد استفاده قرار ميگيرد ماده مذكور براي بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب ميباشد.
 • كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور ودر نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا  حاصل استفاده از پاور پلاست w/a مي باشد.

 

فوايد:

 • پاور پلاست w/a به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.
 • رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)
 • كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا
 • رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن
 • افزايش قابل توجه مقاومتهاي اوليه
 • حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.
 • كاهش جمع شدگي و خزش
 • كاهش نرخ كربناسيون در بتن
 • پاور پلاست w/a  فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

 

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي 0/2 تا 1 درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف1 تا 1/5 درصد وزن سيمان مصرفي است.

سبد خرید