محصولات پارسیکا

فوق روان کننده بتن پارسیکا (سیکا پلاست W3)

اين ماده افزودني فوق روان کننده بسيار موثر با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي رود ودر عين حال با کاهش قابل ملاحظه در مقدار آب مصرفي بر مقاومت اوليه و نهايي بتن مي‌افزايد.

 

 موارد مصرف:

  • هرجا که بتن با کيفيت بالا مدنظر باشد وشرايط بتن ريزي وهوا نامساعد باشد، بکار مي رود

فواید:

 

  • بعنوان فوق روان کننده:
  • بهبود قابل ملاحظه کارايي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي يا افزايش خطر جداشدگي دانه هاي ريز و درشت و بدون تاثير منفي بر مقاومتهاي نهايي.
  • بعنوان کاهنده آب
  • مناسب بتن ريزي درهواي گرم
  • هواي اضافي در بتن ايجاد نمي کند
  • جمع شدگي زيانباري به همراه ندارد
  • باعث بهبود و افزايش کيفيت نماي سطحي مي شود
  • کاهش مقدار آب تا ميزان25% و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اوليه و مقاومت هاي نهايي

میزان مصرف: 0/7 تا 1/4 درصد وزن سيمان مصرفي ، البته مقدار دقيق مصرف به نوع تاثير مورد نياز كيفيت سيمان و سنـگدانه‌ها ، نسبت آب به سيمان و دماي محيط بستگي دارد .بنابراين تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي شود.اين ماده با كليه انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات(S.R.C)سازگارمي‌باشد.

سبد خرید