محصولات پارسیکا

فوق روان کننده بتن (سیکا پلاست T60)

اين ماده افزودني فوق روان کننده وكاهنده آب بسيارمؤثري است که براي توليدبتن مرغوب بكارمي‌رود

موارد مصرف:

  • بعنوان کاهنده آب بسيار قوي
  • بتن پيش تنيده
  • پلها و سازه هاي طره اي
  • توليد قطعات پيش ساخته که بازکردن هر چه سريعتر قالبها و زمان بارگذاري ضرورت دارد
  • بعنوان روان کننده براي توليد بتن روان
  • دال ها ، پي ها ، تيرها ، ديوارها و ستونها

 میزان مصرف: 0/6تا 1/5 درصـد وزن سيمان مصرفي. براي تعيين مقدار دقيق مصرف تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي شود.

اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات  (S.R.C) سازگار مي باشد.

سبد خرید