محصولات پارسیکا

چسب بلوک CLC پارسیکا

این چسب بر پایه سیمان بوده که حاوی مواد شیمیایی بخصوصی برای بالا رفتن چسبنــدگی و کارپذیری می باشد. استـــفاده از این چسب نصب قطعات بتن سبک و پیش ساخته  که قابلیـــت جذب آب زیادی را دارند مناســـب است.

موارد مصرف:

  • پلاستر و جایگزین گچ کاری روی قطعات بلوک سبک
  • پرکردن بندها ,ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی قطعات بلوک سبک
  • نصب انواع آجر بلوک هبلکس, سیلکس, بتن سبک و بتن گازی و بتن فومی

میزان مصرف: ضخامت لازم جهت چسباندن 2 الی 3 میلیمتر میباشد.چسب آماده شده را می تــوان تا 2 ساعت مصرف کرد به همین خاطر ضایعات چسب بلوک در حد صفر است

سبد خرید