محصولات پارسیکا

ضدیخ بتن و ملات پارسیکا

ضد یخ بتن و ملات پارسیکا؛ ضديخ بدون كلرايد، مخصوص بتن ريزي در هواي سرد.

آنتي فريز ، افزودني بي خطر و با صرفه اي است كه بصورت مايع براي توليد بتن مرغوب در هواي سرد بكار ميرود.

 

موارد مصرف:

  • انتظار سرماي دوره اي
  • يخبندان جزيي در روز و انتظار يخبندان در شب
  • هنگاميكه بتن ريزي در شرايط عادي ممكن نباشد

 

فوايد:

  • افزايش مقاومت در مقابل يخبندان
  • فاقد كلرايد است و به آرماتور لطمه نمي زند.
  • كاهش مقدار آب بتن بدون كم شدن كارآيي و بهبود مقاومت بتن

ميزان مصرف: 1 درصد وزن سيمان مصرفي 

 

سبد خرید