فوق روان کننده بتن (سیکا پلاست T60)

اين ماده افزودني فوق روان کننده وكاهنده آب بسيارمؤثري است که براي توليدبتن مرغوب بكارمي‌رود موارد مصرف: بعنوان کاهنده آب بسيار قوي بتن پيش تنيده پلها و سازه هاي طره اي توليد قطعات پيش ساخته که بازکردن هر چه سريعتر قالبها و زمان بارگذاري ضرورت دارد بعنوان روان کننده براي توليد بتن روان دال ها ، پي ها ، تيرها ، ديوارها و ستونها  میزان مصرف: 0/6تا 1/5 درصـد وزن …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید