نانو آبگریز نما پارسیکا

پوشش آبگریز نمای ساختمان کاملا بی رنگ بوده و در ظاهر هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکند. اجرای آن بسیار آسان است دو در زمان بسیار کمی میتواند صورت پذیرد. همچنین پوشش آبگریز نمای پارسیکا از شوره زدن نماهای خارجی ساخـتمان نیز جلوگیری میکند.   فواید: جلوگیری از نفوذ آب به عمق مصالح با ایجاد خصوصیت آبگریزی مقاوم در برابر اشعه خورشید عدم چسبندگی گرد و خاک روی سطح جلوگیری از …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید